A végzős egyetemi hallgatók teljesítményszorongását befolyásoló pszichológiai faktorok

Dátum
Szerzők
Pál, Eszter Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom középpontjában a végzős egyetemista hallgatók teljesítményszorongása áll. Kutatásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok az egyéni tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatóak a teljesítményszorongással, és ezen tényezők közül melyek bizonyulnak protektív faktoroknak a jelenséggel szemben. A kutatás során olyan tényezőket vizsgáltam, mint a teljesítménymotiváció, az énhatékonyság, az önértékelés, a vonás- és állapotszorongás és a stresszterheltség. A korábbi nemzetközi kutatásokkal összhangban jelen vizsgálat eredményei is azt mutatják, hogy egyes tényezők az egyetemi teljesítményszorongás rizikófaktoraiként tekinthetőek: ide sorolható az állapot- és vonásszorongás, az észlelt stressz és a kudarckerülés motívuma. Ezzel szemben az önértékelés, az énhatékonyság és a sikerkeresés motívuma protektív faktorokként, azaz szorongáscsökkentőként vannak jelen. Ezen említett védőfaktorok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a prevenció és intervenció során.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítményszorongás, teljesítménymotiváció, énhatékonyság, önértékelés, vonás- és állapotszorongás, észlelt stressz, egyetemisták
Forrás