A végzős egyetemi hallgatók teljesítményszorongását befolyásoló pszichológiai faktorok

dc.contributor.advisorFodor, Szilvia
dc.contributor.authorPál, Eszter Noémi
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-12-17T08:46:36Z
dc.date.available2021-12-17T08:46:36Z
dc.date.created2021-11-22
dc.description.abstractDolgozatom középpontjában a végzős egyetemista hallgatók teljesítményszorongása áll. Kutatásomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok az egyéni tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatóak a teljesítményszorongással, és ezen tényezők közül melyek bizonyulnak protektív faktoroknak a jelenséggel szemben. A kutatás során olyan tényezőket vizsgáltam, mint a teljesítménymotiváció, az énhatékonyság, az önértékelés, a vonás- és állapotszorongás és a stresszterheltség. A korábbi nemzetközi kutatásokkal összhangban jelen vizsgálat eredményei is azt mutatják, hogy egyes tényezők az egyetemi teljesítményszorongás rizikófaktoraiként tekinthetőek: ide sorolható az állapot- és vonásszorongás, az észlelt stressz és a kudarckerülés motívuma. Ezzel szemben az önértékelés, az énhatékonyság és a sikerkeresés motívuma protektív faktorokként, azaz szorongáscsökkentőként vannak jelen. Ezen említett védőfaktorok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a prevenció és intervenció során.hu_HU
dc.description.coursepszichológiahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent62hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/326442
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectteljesítményszorongáshu_HU
dc.subjectteljesítménymotivációhu_HU
dc.subjecténhatékonysághu_HU
dc.subjectönértékeléshu_HU
dc.subjectvonás- és állapotszorongáshu_HU
dc.subjectészlelt stresszhu_HU
dc.subjectegyetemistákhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Pszichológia::Pedagógiai pszichológiahu_HU
dc.titleA végzős egyetemi hallgatók teljesítményszorongását befolyásoló pszichológiai faktorokhu_HU
dc.title.subtitleMaszkviselés a COVID-19 pandémia idején: az önszabályozás és a kockázatvállalás szerepehu_HU
dc.title.subtitleA multitasking, avagy a párhuzamos feladatvégzés teljesítményre gyakorolt hatása: a figyelem és az emlékezeti terjedelem vizsgálatahu_HU
dc.title.subtitleAz Eysenck-féle személyiségdimenziók és a teljesítményszorongás összefüggésének vizsgálata középiskolás tanulók körébenhu_HU
Fájlok