DcR expresszió vizsgálata különböző típusú tumoros és normál szöveteken

dc.contributor.advisorTóth, Réka
dc.contributor.advisordeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.authorTörök, Anna
dc.contributor.departmentDE--Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.contributor.opponentBalajthy, Zoltán
dc.contributor.opponentdeptDebreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2014-06-25T12:01:29Z
dc.date.available2014-06-25T12:01:29Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-06-25T12:01:29Z
dc.description.abstractJelen diplomamunka alapjául szolgáló kísérletekben a sejthalált indukáló TRAIL két csali (decoy) receptorának (DcR1 és DcR2) expresszióját vizsgáltuk különböző típusú tumoros és tumor melletti normál szöveteken, elsősorban a strómára koncentrálva. A DcR1, DcR2 csali receptorok nem rendelkeznek funkcióképes sejthalál-doménnel, rajtuk keresztül sejthalál nem indukálható. A csali receptorok megkötik a TRAIL-t a sejthalál receptorok elől (DR4, DR5), másrészt hetero-komplexeket alkotnak a valódi sejthalál receptorokkal és így gátolják a TRAIL-indította DR4/DR5-aktivációt. A sejtek TRAIL iránti rezisztenciáját nem csak a szöveti sejt, hanem a környezetében lévő stróma sejt csali receptor expressziójának mértéke is befolyásolhatja. A munka során különböző típusú humán tumor és tumor melletti normál szövetblokkokat festettünk DcR1 és DcR2 specifikus antitestekkel. Patológus segítségével meghatároztuk a csali receptorok expresszióját külön a szöveti sejteken és strómán is. Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb vizsgált szövettípusnál a normál szövetekben mind maguk a szöveti sejtek, mind a stróma sejtek erőteljesebben expresszálnak DcR1,2 receptorokat, mint a megfelelő tumoros szövet, azaz a csali receptorok jelenléte hozzájárulhat a normál sejtek TRAIL rezisztenciájának kialakításához. Összegezett átlagos DcR1,2 expresszió alapján a vizsgált szövetek közül a húgyhólyag tumorok kezelésére lenne legalkalmasabb a TRAIL, hiszen ott a legnagyobb a normál szövet-tumoros szövet DcR expresszió különbség a normál szövet javára.hu_HU
dc.description.correctorP.J.
dc.description.courseorvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikushu_HU
dc.description.courseactnappalihu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.coursespecOrvosi kutatólaboratóriumi analitikahu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent50hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/194833
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessno_restrictionhu_HU
dc.subjectdcrhu_HU
dc.subjectdecoyhu_HU
dc.subjecttrailhu_HU
dc.subjectreceptorhu_HU
dc.subjectmicroarrayhu_HU
dc.subjectexpresszióhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Biológiai tudományokhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Orvostudományhu_HU
dc.titleDcR expresszió vizsgálata különböző típusú tumoros és normál szövetekenhu_HU
Fájlok