A kötődés és a dadogás kapcsolata

Dátum
Szerzők
Gulybán-Dobai, Melitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A tanulmány a dadogás és a kötődés kapcsolatának vizsgálatával foglalkozik. Egy dadogó gyermek esetét dolgozza fel. A dolgozat célja a dadogó gyermek kötődésének vizsgálata. A központi cél a kötődés és dadogás lehetséges kapcsolatának mélyebb feltárása. A szakdolgozat a dadogás fogalmát, valószínűsített okait, tüneteit mutatja be először. A dadogás fogalmának komplex jellegét tekintve több nézetet is ismertet. Okait tekintve, testi, lelki, testi-lelki és egyéb magyarázatokat boncol. Tüneteit tekintve olyan produkciókat vizsgál, melyek a dadogáshoz, mint járulékos panasz társulnak. A kötődés, mint másik alapfogalom jelenik meg a dolgozatban. Mi lehetne fontosabb számunkra, mint a kapcsolatok alapját képező kötődés. A tanulmány bemutatja a kötődés fogalmát, elméleteket, az anya és gyermeke közötti kötődés jellemzőit, valamint zavarait. A kötődéselméletek jellemzésén túl a család és a szülők szerepét is jellemzi. Ezen kívül a szakdolgozat kitér egyes vizsgálati eszközöket áttekintésére is. A szakdolgozat témaválasztását indokolja, hogy a témakörben - a dadogás és kötődés kapcsolatának vizsgálatában, - mélyebb megértésében nem született szakirodalmi anyag. Továbbá erős indok a kutatásra, hogy a dadogók gyakorisága 1,5- 2%, ami gyakori rendellenességnek számít, különösen a 7-8 évesek körében. Érdemes tehát foglalkozni a problémakör mélyebb feltárásával, hiszen rengeteg – különösképp gyermeket- érint. A tanulmány egy dadogó gyermek esetét dolgozza fel. A dolgozat célja a dadogó gyermek kötődésének vizsgálata. A központi cél a kötődés és dadogás lehetséges kapcsolatának mélyebb feltárása. A dolgozat több részből épül fel. A vizsgált gyermek esetét több perspektívából közelítjük meg: pszichológiai oldalról, logopédiai oldalról, és a szülői oldalról. A dolgozat a következő kérdésekre keres választ. A gyermek családrajzaiban megjelenik-e valamilyen negatív szimbólum. A gondoskodás, szoros kötődés megjelenik-e a gyermek rajzaiban. A madárfészek rajzban a fészek kidolgozottsága, a fészek tartalma, a védettséget szimbolizáló jegyek sérülésre utalnak-e. A CAT illetve a világjáték teszt eredményei is alátámasztják-e rajztesztek eredményeit. Az anya személyisége hatással lehet-e a gyermek személyiségére.
Leírás
Kulcsszavak
dadogás, kötődés, madárfészekrajz, esettanulmány
Forrás