A klasszikus tőkepiaci modellek elmélete és tesztelése, külföldi és magyar környezetben

Dátum
Szerzők
Juhász, Noémi
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom célja, hogy a klasszikus tőkepiaci elméleteket és modelleket áttekintsem, azok hátterét ismertessem, valamint megvizsgáljam azok valós környezetben való alkalmazhatóságát. A mai napig fontos kutatási terület a pénzpiacok elemzése, hiszen a tőzsdék létrejötte jelentősen befolyásolta a modern kor gazdasági és társadalmi eseményeit. Fő témámként tehát a Markowitz-féle modell és az azt alapul vevő CAPM modell szolgált, ezeket megpróbáltam külfölsi és magyar részvényekkel is megvalósítani. Ezeken kívül más alternatív modellek elméletét is áttekintem a dolgozatomban, mint az APT-t vagy a Fama-French féle faktormodellt. A különböző tőkepiaci elméletek célja, hogy az egyes értékpapírok várható hozamára magyarázatot adjanak és összefüggést keressenek a várható hozam és a kockázat között, leírva ez által a piac működését. A várható hozam becslésére létrejött klasszikus modelleket és elméleteket szeretném továbbá összehasonlítani, hiszen különbségük abban rejlik, hogy más szemszögből közelítik meg a kockázati prémium realizálásának feladatát. A modelleken kívül kitérek azok pár fontosabb alkotóelemeire is, mint a béta és tőkepiaci egyenes. A mérések ismertetése után a modellek kritikájáról és a napjainkban is megfigyelhető anomáliákat ismertetem, hiszen ezeket a modelleket folyamatosan tesztelik a közgazdászok, hogy mennyire pontosan tudják leírni a piac viselkedését, ezáltal lecsökkent az anomáliák előfordulását. Végezetül a jelenlegi információk alapján igyekszem megvizsgálni, vajon hatékonynak tekinthető-e a tőkepiac.
Leírás
Kulcsszavak
részvények, portfólió, tőkepiac, tőkepiaci modellek, Markowitz, CAPM, APT
Forrás