A természetföldrajz tanításának nehézségei

Dátum
Szerzők
Veress, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom címe a természetföldrajz tanításának nehézségei. A diplomamunkám célja, hogy bemutassam a középiskolás diákok esetében milyen kompetenciák fejlesztését tűi ki célul a kerettanterv és saját tapasztalataimat felhasználva fejtem ki miért is nehéz a természetföldrajzi ismeretek tanítása, tanulása. Zárásképpen néhány alternatívát mutatok be melyek érthetőbbé, szemléletesebbé tehetnék ennek a területnek a tanítását. Munkám megírásának alapjául választottam egy általam elkészített óratervet, illetve ennek a tanórának az általam megfigyelt tapasztalatait és a diákok visszajelzéseit.
Leírás
Kulcsszavak
természetföldrajz, tanítás
Forrás