A tanárjelöltek fölkészítése a hátrányos helyzetű gyermekek ének-zene oktatására

Dátum
Szerzők
Czinkóczi, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban nagyon sok az általános iskolákban a hátrányos helyzetű, problémás gyermek. A mentor tanár tud segítséget adni abban, hogy hogyan is kell ezekkel a gyermekekkel foglalkozni. Rendkívül fontos lenne, hogy a tanárjelöltek olyan iskolákba is végezhetnének tanítási gyakorlatot, ahol jelentős az ilyen hátrányos helyzetű tanulók száma. Készségtantárgyak oktatása -mint az ének-zene- nagy kihívást és felelősséget jelent. A dolgozat első részében egy elméleti áttekintéssel igyekeztem bemutatni, hogy milyen dolgokra tudja a mentor tanár felkészíteni a hallgatót. A második részben egy kutatás eredményeit láthatjuk, melynek ismerete sokban segítheti a tanárjelölt munkáját.
Leírás
Kulcsszavak
Ének-zene
Forrás