Stroke utáni állapotban lévő betegek konduktív pedagógiai és orvosi rehabilitációs ellátásának összehasonlító vizsgálata az életminőség mérése alapján

dc.contributor.advisorPolyvás, György
dc.contributor.authorBudavári, Győző
dc.contributor.departmentDE--Népegészségügyi Karhu_HU
dc.contributor.opponentGyörgy, Ilona
dc.contributor.opponentNádasi, Zsófia
dc.contributor.opponentdeptDE Gyermekgyógyászati Intézethu_HU
dc.contributor.opponentdeptMPANNI Gyakorló Közoktatási Intézvény és Egységes Konduktív Módszertani Intézhu_HU
dc.date.accessioned2014-06-01T17:05:05Z
dc.date.available2014-06-01T17:05:05Z
dc.date.created2014-04-07
dc.date.issued2014-06-01T17:05:05Z
dc.description.abstractA dolgozatom témáját a stroke két rehabilitációs területének a vizsgálata adja. Validált életminőséget mérő kérdőívekkel mértem fel a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében ellátott stroke betegek, és a Fővárosi Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház Stroke Rehabilitációs Osztályán kezelt páciensek jelenlegi egészségi állapotát. Vizsgáltam ezek mellett, hogy a kérdőívekre adott válaszok alapján milyen hatással van az egyén rehabilitáltsági fokának alakulására a konduktív nevelés. Hipotéziseim szerint a konduktív pedagógia hatással van az életminőség pozitív irányú változására. Feltételezem, hogy a pedagógiai rehabilitációhoz sorolt konduktív nevelés hatással van az orvosi rehabilitációra. Ezért vizsgáltam azon következtetés helyességét, mely szerint a konduktornak helye van egy multidiszciplináris rehabilitációs teamben. A team tagjaként pedig eredményesen használja a kezelt betegeknél a Pető professzor által megalkotott feladatsorokat. Vizsgálatomban arra a következtetésre jutottam, hogy a Pető Intézet Felnőtt Nevelési Egységére járó stroke betegek átlagosan jobb életminőségről számoltak be, mint az orvosi rehabilitációból választott csoport. A vizsgált betegek elemszáma és heterogenitása miatt matematikai-statisztikai elemzést csak a százalékos megoszlás tekintetében végezhettem, mert a minta mennyiségi és minőségi paraméterei nem adtak lehetőséget lineáris-regresszív számítás kivitelezésére. De a vizsgálati eredmények azonban felvázolhatják azon perspektívát, hogy a későbbiekben nagyobb, reprezentatív mintákon átfogóbb vizsgálatok kerülhessenek kivitelezésre.hu_HU
dc.description.correctorD.É.
dc.description.coursekomplex rehabilitációhu_HU
dc.description.courseactlevelezőhu_HU
dc.description.courselangmagyarhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent53hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/193658
dc.language.isohuhu_HU
dc.rights.accessno_restrictionhu_HU
dc.subjectstrokehu_HU
dc.subjectrehabilitációhu_HU
dc.subjectkonduktív pedagógiahu_HU
dc.subjectorvosi rehabilitációhu_HU
dc.subjectéletminőség vizsgálathu_HU
dc.subject.dspaceéletminőséghu_HU
dc.subject.dspacestrokehu_HU
dc.titleStroke utáni állapotban lévő betegek konduktív pedagógiai és orvosi rehabilitációs ellátásának összehasonlító vizsgálata az életminőség mérése alapjánhu_HU
Fájlok