A gamifikáció, a játékok és a motiváció vizsgálata egy 2D platformer játék megvalósításán keresztül

Dátum
Szerzők
Kovács, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban egy Mitológia nevű, saját fejlesztésű játék könyvtárban játszódó pályájának elkészítésén keresztül vizsgálom a motivációt, a gamifikációt és a Flow-élményt. Az elméleti részben a motiváció, a Flow-élmény és a gamifikáció bemutatásával foglalkozom. A gamifikációval kapcsolatban arra kerestem a választ, hogy miért alkalmazható sikeresen az oktatásban és milyen elemei lehetnek, emiatt kitértem a tanuláselméletekre is. A jó játékok alapköveiként Fromann Richárd három nagy jellemzőt állított fel, amit a pálya elkészítésekor figyelembe vettem: az optimális terhelést, az ideális beszintezést és az ideális jutalom-rendszert. A második nagy részben bemutattam a játékot részletesen. Itt a Mitológia fejlesztése került előtérbe, például az, hogy hogyan készült el ez a programban megjelenő könyvtár.
Leírás
Kulcsszavak
gamifikáció, motiváció, Flow-élmény, játékfejlesztés
Forrás