A középvezetők által betöltött szerepek és lehetséges implementálási eszközök a változás menedzselése során

Dátum
Szerzők
Makrai, Hanga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célja, hogy megvizsgálja, hogy egy adott szervezeten belül a középvezetők egy változás során milyen szerepeket töltenek be és milyen implementálási eszközöket használnak annak érdekében, hogy a változást sikeresen meggyökereztessék. A dolgozat tárgyát képezi továbbá a beosztottak és a középvezetők által alkotott percepciók a középvezetői szerepekről a különféle változási folyamatokban.
Leírás
Kulcsszavak
változásmenedzsment, középvezetői szerepek, középvezetők, implementálási eszközök
Forrás