Az iskolaérettség területeinek fejlesztése népi játékokkal kisiskolás korban

Dátum
Szerzők
Balázs, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az iskolaérettség az általános iskolai tanulás feltétele, azonban a mai gyerekek sok képesség hiányával, készség fejletlenségével érkezik meg az első osztályba. A népi játékokat a szerző első és második osztályban tanítja, ahol tudatosan használja a tanulási képességek, készségek fejlesztő eszközeként. A dolgozatban a kisiskoláskor jellemzőit, az iskolaérettség ismérveit, és az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciákat mutatja be, majd az oktatásban betöltött szerepét vizsgálja. A játékok típusrendje, a népi játékok kulcskompetenciákkal és alapkészségekkel való kapcsolatát valamint a népi játékokban megjelenő kompetenciaterületek a játékok fejlesztő hatását és pedagógiai jelentőségét kívánja bemutatni. A tíz játékpélda vizsgálata a fizikai, affektív-érzelmi és kognitív-értelmi kompetenciák területeivel történik. A dolgozatban megjelenik, mely játékok milyen fejlesztési területeken hatnak, és ezeket hogyan lehet felhasználni az iskolai tanulás támogatására.
Leírás
Kulcsszavak
népi játék, iskolaérettség, kisiskolás kor, fejlesztés
Forrás