Sprego algoritmusok oktatást támogató vizualizációja virtuális (3D) térben

Dátum
Szerzők
Dienes, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A digitális kompetenciamérések egyértelműen bizonyítják, hogy az alkalmazott informatikaoktatásban elfogadott megközelítések többsége bizonyítottan alacsony hatékonyságú, a szoftverek speciális funkcióira, jellemzőire fókuszálnak, rákényszerítve ezzel a tanulókat a szoftver-eszközök felületi kezelésére, valódi és hiteles problémamegoldás helyett. Az általunk alkalmazott Sprego (Spreadsheet Lego) megközelítésről azonban egyértelműen bizonyított, hogy hatékonyan támogatja egyrészt a gyorsabb és megbízhatóbb döntéshozó képesség fejlesztését, másrészt a magasszintű programozási és adatkezelési ismeretek előkészítését. Kutatásaink során olyan új didaktikai megközelítések fejlesztését célozzuk meg, amely kereteken belül, a táblázatkezelői szoftverek programozásorientált jellegére építve hatékonyan fejleszthető a tanulók számítógépes gondolkodása, algoritmikus készsége, számítógépes problémamegoldási, sémakonstrukciós és tudástranszfer technikája. Célunk továbbá, hogy növeljük a diákok lelkesedését modern, látványos és megnyerő reprezentációkkal. Dolgozatunkban, korábbi kutatások és fejlesztések eredményeit alapul véve, egy olyan saját fejlesztésű 3D semi-unplugged eszközöt mutatunk be, amely animált avatárokkal és képletkiértékelő eszközökkel vizuálisan reprezentálja a valós világ problémáinak algoritmusait. Az applikáció jelenlegi formájában két programozási alaptétel, a lineáris keresés és a feltételes számlálás algoritmusának Sprego implementációját tartalmazza demó és interaktív megjelenítési módban. A szoftver szűkebb oktatási környezetben is kipróbálásra került, és a pozitív visszajelzések alapján, egyértelmű, hogy az algoritmus-vizualizációk hatékonyan segítik a diákok tanulását. Jövőbeli terveink között szerepel a szoftver szélesebb oktatási környezetben történő kipróbálása és hatékonyságvizsgálata, valamint az alkalmazás továbbfejlesztése új algoritmusok implementálásával, új funkciókkal és nyelvi választási lehetőségek bővítésével.
Leírás
Kulcsszavak
Sprego, táblázatkezelés, számítógépes gondolkodás
Forrás