A hátrányos helyzetű tanulók esélyteremtése intézményvezetői megközelítésben

Dátum
Szerzők
Kócsi, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban megvizsgálom a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát abban az intézményben, melyben pedagógus ként dolgozom. Külön világitok rá ennek az aránynak az alakulására az érettségit előkészítő évfolyamokon, illetve a szakmunkás osztályokban. Nem jelent ez e tudatos szegregációt. Megvizsgálom, hogy az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek teljes mértékben megvalósulnak e. Kérdőív segítségével rákérdezek hogy a hátrányos helyzetű diákok integrációját a pedagógusok teljes mértékben segítik e. Dolgozatom főbb vonala a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak csökkentése (kompenzálása) iskolai körülmények között.
Leírás
Kulcsszavak
Hátrányos helyzetű tanulók, középiskola, integrált nevelés
Forrás