Az észlelt énhatékonyság, a digitális kompetenciák és a kiégés kapcsolata pedagógiai pályán dolgozók körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen kutatásomban azokhoz a vizsgálatokhoz kapcsolódtam, amelyek a tanári énhatékonysággal kapcsolatban álló tényezők körének bővítésére irányultak. Két olyan tényezőt választottam ki, amelyek a 21. század rohamosan változó, fejlődő világában kiemelt jelentőséggel bírhatnak, az egyik a pedagógusok digitális kompetenciái, a másik pedig a pedagógusok kiégettsége volt. A vizsgálathoz a Norvég tanári énhatékonyság kérdőívet, a DigCompEdu: Európai digitális kompetenciarendszer pedagógusoknak kérdőívet, illetve a Maslach-féle Kiégés Leltárt használtam fel. A kutatásomban megfogalmazott hipotézisek egy része beigazolódott, az eredmények alapján elmondható, hogy azoknak a pedagógusoknak, akik digitális kompetenciák tekintetében magasabb jártassági szinten vannak, magasabb lesz az énhatékonyságuk, valamint az alacsonyabb kiégettség szintén együtt jár az énhatékonyság magasabb szintjével, így ez a két tényező közvetetten hozzájárulhat a sikeresebb és hatékonyabb oktatási tevékenységhez.

Leírás
Kulcsszavak
tanári énhatékonyság, digitális kompetenciák, kiégés
Forrás