Élet a középkori városokban című zárótanítási óraterv elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a dolgozat az „Élet a középkori városokban” című zárótanítási óratervem elemzését tűzte ki célul. Ebben részletesen beszélek az osztályról, mellyel együtt dolgoztam, elemzem a motiváció, az ismétlés, az ellenőrzés és értékelés módszereit, valamint azt a tanórán kitűzött fejlesztési célt, ami az önálló gondolkodásra sarkallja a diákokat. Ezeket a módszereket BALOGH LÁSZLÓ és TÓTH LÁSZLÓ, Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, valamint KNAUSZ IMRE: A tanítás mestersége című munkája nyomán végeztem. A dolgozat záró egységeként az óratervemet vettem górcső alá, melyet egy óraelemzési szempontsor szerint elemeztem. A szempontok között szerepel a tanítási óra célkitűzése és tartalma, ezen belül az oktatási és nevelési szempontot is figyelembe vettem, emellett szerepel még a tanítási óra szerkezete, felépítése és szervezettsége, az órán alkalmazott módszerek, milyen volt a szemléltetés a tanítási órán, valamint a tanár egyénisége, magatartása hogyan nyilvánult meg.

Leírás
Kulcsszavak
Zárótanítási óraterv elemzése
Forrás