„THE FRANCO-PRUSSIAN CONFLICT OF 1870 AND BISMARCK'S CONCEPT OF A "PROVOKED DEFENSIVE WAR": A RESPONSE TO DAVID WETZEL” CÍMŰ SZÖVEG FORDÍTÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkámban Josef Becker „The Franco-Prussian Conflict of 1870 and Bismarck's Concept of a "Provoked Defensive War": A Response to David Wetzel” című történelmi témájú tudományos publikációját fordítottam majd kifejtettem a fordítási nehézségeket, egy-egy példával illusztrálva az általam alkalmazott kötelező, illetve opcionális átváltási műveleteket. A szöveggel évekkel ezelőtt találkoztam először, amikor is egy történelem szakos hallgató megkért, hogy készítsek egy rövid összefoglalást róla, amelyet fel tud használni a szakdolgozatához. A témát, különösen a kiprovokált védekező háború koncepcióját, nagyon érdekesnek találtam, hiszen a mai politikai környezetben is előfordul, hogy az agresszor a védekezésre hivatkozva indít háborút. Továbbá, mivel a szöveg számos fordítói kihívást rejt magában, úgy ítéltem meg, hogy érdemes megvizsgálni, miként lehetséges ezek megoldása úgy, hogy megmaradjon a szerző stílusa, de a célnyelvi befogadó számára is minél könnyebben értelmezhető legyen a produktum. A diplomamunkám hat fő részből épül fel: a forrásnyelvi szöveg általános jellemzése, a forrásnyelvi szöveg, a célnyelvi szöveg, legfőbb fordítási nehézségek, összegzés és a szójegyzék.

Leírás
Kulcsszavak
fordítás, angol, magyar, társadalomtudományi szakfordítás, fordítási nehézségek
Forrás