Motivált és elégedett munkaerő a XXI. Században?

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hazai nagyvállalatok számára már nemcsak a munkaerő toborzása, hanem a megtartása is jelentős kihívást okoz. A munkalehetőségek száma folyamatosan növekszik, melyet nem követ a szakképzett munkaerő száma. Dolgozatomban a munkahelyi elégedettséget és a motivációt vizsgálom a szervezeti juttatások és a személyiségdimenziók tükrében. Arra keresem a választ, hogy a különböző személyiségdimenzióba tartozó személyek milyen juttatásokat preferálnak, mi teszi őket elégedetté. Vizsgálatom során célom volt ezen összefüggések feltárása és bemutatása, ezalapján pedig úgy vélem, érdemes lehet további kutatásokat végezni a témában azzal a célzattal, hogy segítsen a vállalatoknak olyan személyre szabott juttatási csomagokat kidolgozni a munkavállalóik számára, amely képes növelni a munkahelyi motivációt és elégedettséget, ezáltal pedig a szervezet megtartó erejét.

Leírás
Kulcsszavak
Motiváció, Munkahelyi elégedettség, Személyiség
Forrás