Bioélelmiszereken alapuló fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében a magyar lakosság egészségügyi helyzetét mutattam be kutatási példákkal alátámasztva. Kiderül, hogy a hazai népesség, noha tudja mit jelent az egészséges életmód, mégsem tartja be a hozzá kapcsolódó tényezőket. Azonban megfigyelhetjük, hogy az egyre több káros környezeti hatás következtében a fogyasztók elkezdték a környezet hatásaival szembeni védekezési lehetőségeket vizsgálni. Felvázoltam a magyar lakosság élelmiszervásárlási-és fogyasztási szokásait, a vásárlói kategóriákat több szempont szerint állítottam fel, kitérve a bioélelmiszer fogyasztás tényezőire is.
Bemutattam a biogazdálkodás előtérbe kerülését illetve pontosan meghatároztam a bio kategória jelentését. A következő részben bemutattam a hazai bioélelmiszerpiacot, a kereskedelmi csatornákat, ezek után kitértem a piacra ható társadalmi, környezeti és jogi tényezőkre. Továbbá elemeztem a bioélelmiszerek jellemzőit, összehasonlítva a hagyományos élelmiszerekkel. Saját kutatásomban a dolgozatom írása alatt megfogalmazódott kérdéseimre kerestem a választ egy bioélelmiszer fogyasztással kapcsolatos kérdőív segítségével. Hipotéziseim között az egészséges életmóddal kapcsolatos informáltság és a bioélelmiszer fogyasztással összefüggő szokások és szemléletváltások is helyet kaptnak.

Leírás
Kulcsszavak
életmód, lohas, bioélelmiszer
Forrás