Gyógyszertári humánerőforrás-menedzsment és kihívásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom kiindulópontja azon előzetes feltételezés volt – melyet személyes konzultációk és publikus statisztikai adatok is megerősítettek –, hogy napjainkban igen nagymértékű fluktuációval kell megküzdenie a gyógyszertáraknak. A fluktuáció szoros összefüggésben áll a tudatos humánerőforrás-menedzsmenttel. Ezért diplomamunkám lényeges célkitűzése volt a vezetői oldal tekintetében megvizsgálni azt, hogy milyen szerepük van a gyógyszertárvezetőknek a dolgozói motiváció fenntartására, így a munkaerő-ingadozás csökkentésére. Emellett, célom volt megvizsgálni az emberierőforrás-menedzsment gyakorlati kérdéseit, azon belül azt, hogy mely területek jelentenek leginkább kihívást a vezetők számára, illetve milyen nem szakmai képzéseket tartanának fontosnak beilleszteni a gyógyszerészképzésbe. Fontos volt számomra, hogy a dolgozói oldalt is megvizsgáljam, esetükben azon – számukra fontos munkahelyi tényezőkre voltam kíváncsi –, mely hozzájárul munkahelyük hosszútávú megtartásához. Diplomamunkámat az elméleti háttér bemutatásával kezdem, melyben a vezetés elméletéről, a gyógyszertári humánerőforrás-menedzsment fejlesztésének fontosságáról, lehetőségeiről ejtek szót, bemutatva a külföldi tapasztalatokat is. Külön fejezetben tárgyalom a gyógyszertári változáskezelésnek a jelentőségét, ezt követően ismertetem először a gyógyszertárvezetőkkel, majd a közforgalmú gyógyszertári dolgozókkal készült kérdőíveket. Az itt kapott válaszok alapján szeretném részletesen tárgyalni a tapasztalatokat, akadályait, fejlesztési lehetőségeit a gyógyszertárakban zajló humánerőforrás-menedzsmentnek.

Leírás
Kulcsszavak
gyógyszertár, menedzsment, gyógyszerész
Forrás