Az olvasásképesség kritériumorientált szempontú vizsgálata és a fejlesztés ehetőségei a Szakolyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja egy kis település iskolájában a felső tagozatos tanulók olvasásképességének és az azt befolyásoló kontextuális tényezőknek a kapcsolatát feltárni a nem, az évfolyam, a műveleti sebesség, az induktív és a deduktív gondolkodás, az olvasási stratégia és az attitűdök mérésével annak érdekében, hogy a diákok olvasásképességet érintő fejlesztési lehetőségei meghatározhatók legyenek az eredményesebb mutatók későbbi eléréséhez. Ezzel a kutatással olyan adatokat tártam fel intézményünkben, amelyek irányát adhatják a szövegértés javítása érdekében a tudatos módszertani elemek megválasztásának. Az olvasásképesség olyan alap, amely minden műveltségi terület és tantárgy elsajátítását jelentősen befolyásolja, meghatározva ezzel a tanulói teljesítményeket. Az öt mérési terület egyaránt tartalmaz kognitív és affektív dimenziókat is, hogy a tanulói személyiség minél több komponensének vizsgálatára is sor kerülhessen a kutatásban.

Leírás
Kulcsszavak
olvasásképesség, szövegértés, mérés-értékelés
Forrás