Gesztusvezérlésű Android játék

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja gesztusvezérlésű ügyességi Android játék elkészítése. Az első fejezetben felvázolom a munka céljait és motivációit, ezután bemutatom a játékmotorok megjelenését és a leggyakrabban használt ingyenes motorokat. Kitérek még a felhasznált eszközök bemutatására és azok fontos alkotó elemeire. A program bemutatása fejezetben ismertetem a megírt funkciókat és a elkészített grafikus elemeket. A tesztelés fejezetben bemutatom a különböző teszteket amiket elvégeztem a játék teljesítményének mérése érdekében. A játék Unreal Engine 4 - ben készült. A gesztusvezérlést az Android készülék érintő-képernyőjén való húzással valósítottam meg, felfelé húzás esetén ugrik, oldalra húzás esetén oldalra mozdul el. A pálya elemei a játék közben periodikusan kerülnek a megfelelő helyre a karakter előtt, a mögötte lévők pedig eltűnnek. A programhoz Blender-ben készült: környezeti elem, karakter, karakter animáció.

Leírás
Kulcsszavak
Gesztusvezérlés, Android, játék
Forrás