Munkahelyi motiváció vizsgálata demográfiai és munkaköri jellemzők tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom során kérdőíves felmérést végeztem, melynek célja a McClelland által meghatározott motivációs tényezők (teljesítménymotiváció, kapcsolati motiváció, hatalmi motiváció) vizsgálata volt demográfiai, illetve munkával és munkakörrel kapcsolatos jellemzők tükrében. Demográfiai tényezők között szerepelt az életkor, a nem, a családi állapot és a legmagasabb iskolai végzettség. Munkával, munkakörrel kapcsolatos kérdések által a az adott munkahelyen eltöltött időről, a munka típusáról, a beosztásukról, a munkajellegéről, módjáról gyűjtöttem információkat. Ezen kérdésekre kapott válaszok mentén értékeltem ki a McClelland-féle 15 kérdéses motivációs teszt válaszai alapján képzett motivációs komponenseket.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, McClelland, teljesítményszükséglet, hatalomszükséglet, kötődési motiváció
Forrás