XML-alapú információmegosztás RSS és Atom formátumokkal

Dátum
2008-11-24T11:25:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom két formátumról, az RSS-ről és az Atomról, valamint a hozzájuk kapcsolódó protokollokról szól. Látni fogjuk majd, hogy egyszerűségük ellenére milyen jól és mennyire hatékonyan használhatóak, amikor webes együttműködésről, információmegosztásról van szó. Bemutatok néhány, weben alkalmazott API-t és módszert, végül az általam választott ROME keretrendszer segítségével általam készített egyszerű, Apache Tomcaten futó webes szolgáltatást ismertetem.

Leírás
Kulcsszavak
Atom, RSS, XML, feed, APP, REST, GData
Forrás