A szervezeti komunikációt befolyásoló tényezők az intézményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a kommunikációról, és a szervezeten belüli kommunikációról, információáramlásról, és az azt befolyásoló tényezőkről szeretnék írni és azt vizsgálni. A szervezetnek a céljai eléréséhez szüksége van a kommunikációra. Az eredményes kommunikáció során jutnak el a dolgozók olyan információkhoz, melyek szabályozzák működésüket, mindennapi tevékenységüket, formálják kapcsolataikat. Egy jól működő intézmény alapja a megfelelő kommunikáció, ez tartja össze a dolgozókat. Az óvodában található információs rendszer kialakítása és működtetése alapvetően a vezető feladata. Hozzá futnak be leghamarabb az információk például a fenntartótól, szülőtől, partnerektől, amely következtében tájékoztat, döntést hoz. Összehangolt munkára csak akkor van lehetőség, ha a szervezet tagjai meg tudják érteni egymást, ehhez elengedhetetlen a kommunikáció,és az a megfelelő információáramlás. A nem megfelelő kommunikáció a szervezet működését befolyásolja, teljesítményét rontja, ezzel veszélyeztetheti a célok elérését.

Leírás
Kulcsszavak
Kommunikáció, belső kommunikáció, szervezet
Forrás