Tapasztalati tanulási módszerek helye és szerepe a szociális képzésekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The present study seeks the place and role of experiential learning methods in social trainings – primarily BA in social work and BA in social pedagogy. The provoking sentence is in the writings of Dominelli (1997), who states that those who only participate in trainings become less innovative thinkers, rather they become professionals who can only solve practical problems.The author of the present study is committed to the use of training and experiential learning methods. The experience of a teacher / trainer in social work and social pedagogy in BA courses confirms that this method is what can form a bridge between theory and practice and is able to integrate the two approaches. With my writing I support that the method – by its framework, its methods based on experiential learning and the personality of the trainer – leads to the modern and innovative social expertise that characterizes the reflective social professional.
Jelen tanulmány a tapasztalati tanulási módszerek helyét és szerepét keresi a szociális – elsősorban szociális munka BA és szociálpedagógia BA-képzésekben. A gondolkodást elindító mondat Dominelli (1997) írásában található, aki azt állítja, hogy a csak tréningeken résztvevők kevésbé válnak innovatív gondolkodókká, inkább csak gyakorlati problémákat megoldani képes szakemberek lesznek belőlük.Jelen tanulmány szerzője elkötelezett a tapasztalati tanulási módszerek használata iránt. Szociális munka és szociálpedagógia BA-képzésekben szerzett oktatói/tréneri tapasztalata pedig azt erősíti meg, hogy ez a módszer az, ami hidat képes képezni az elmélet–gyakorlat között, és képes arra, hogy integrálja a kétféle megközelítést. Írásommal azt támasztom alá, hogy a módszer – keretei, tapasztalati tanuláson alapuló módszerei és a tréner személyisége által – vezet ahhoz a korszerű és innovatív szociális szaktudáshoz, ami a reflektív szociális szakembert jellemzi.
Kulcsszavak
formális tanulás, informális tanulás, nonformális tanulás, autonóm tanulás, tapasztalati tanulás, tréning, szociális képzések, formal learning, informal learning, non-formal learning, autonomous learning, experiential learning, training, social trainings
Forrás