Vezetők teljesítménymotivációjának vizsgálata a társas orientáció és a vezetési stílus feltárásán keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkámban a vezetők teljesítménymotivációjának vizsgálatával foglalkozom a társas orientáció és a vezetési stílus feltárásán keresztül. Arra keresem a választ, hogy az individualista és kollektivista társas beállítottság milyen hatással van a domináns vezetési stílusra és az általános teljesítménymotivációra. Célom a vezetők másokhoz való viszonyulásának a felmérése és a vezetésben alkalmazott stílusuk meghatározása. Továbbá, választ keresek arra is, hogy befolyásoló erővel bír-e a vezetők teljesítménymotivációjára a társas orientációjuk, illetve a vezetési stílusuk. Feltételezem, hogy az individualista beállítottságú személyek inkább feladatorientált vezetőkké, míg a kollektivista beállítottságúak kapcsolatorientált vezetőkké válnak. Továbbá feltételezem, hogy a feladatorientált vezetők teljesítménymotivációja magasabb, mint a kapcsolatorientált vezetőké. Mindezekből kifolyólag a vizsgálatom fő kérdéseként azt fogalmaztam meg, hogy az egyén társas orientációja összefüggésben van-e a vezetési stílussal? Ezen felül azt is szeretném megvizsgálni, hogy a teljesítménymotivációt hogyan befolyásolja az egyén társas orientációs beállítottsága és a vezetési stílus milyensége. Mind ezek mellett fontosnak tartom a szervezeti kultúra tanulmányozását is, amelyben maga a vezető nap, mint nap dolgozik, és az is érdekel vajon a szervezeti kultúra és a vezető egyes jellemzői között milyen összefüggés található, hiszen az egyén és környezete egymástól nem különválasztható fogalmak. A vizsgálati eredményekkel azt szeretném kimutatni, hogy hogyan változik a vezetők társas orientációja és ez milyen hatással van a vezetési stílusukra illetve a teljesítménymotivációjukra egy adott szervezeti kultúrában.

Leírás
Kulcsszavak
vezetők, motiváció, vezetési stílus, társas orientáció
Forrás