A kézműves cukrászipari termékek fogyasztói és vásárlói magatartásának vizsgálata Magyarországon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A téma aktualitását adja, hogy a magyarországi kézműves cukrásziparban az elmúlt évtizedekben számos változás ment végbe. A 2008-as gazdasági világválság teljesen átalakította, a korábban sem problémamentes ágazatot. A válság begyűrűzése után egyre több gonddal kell megküzdenie cukrászainknak, ilyen például a szakemberek képzettsége, alapanyag használat, mesterséges anyagok és félkész termékek előtérbe kerülése, feketegazdaság, multinacionális cégek térnyerése. Fogyasztói oldalról ugyancsak jó néhány változás érzékelhető. Részben a gazdasági válság hatására változtak a szokások, részben pedig a tudatos, „új fogyasztó” megjelenésével az egészséges életmód és -táplálkozás térnyerésével módosultak az élelmiszer-fogyasztói magatartások. Dolgozatom fő célkitűzése megvizsgálni a magyarországi kézműves cukrászipari termékek fogyasztási és vásárlási szokásait és az azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket Magyarországon. Összefoglaló képet kívánok adni a legfőbb fogyasztói és vásárlói igényekről, preferenciákról, így a gyakorlatban is használható eredményeket biztosítani a szakma képviselői számára. Vizsgálataim során szekunder és primer adatgyűjtést végeztem, elsőként nemzetközi szakirodalmakat tanulmányoztam, második lépésben pedig a megkérdezés személyes és online formáját alkalmaztam. A minta nagysága 538 főre tehető, a KSH adataival összehasonlítva elmondható, hogy kutatásom nem reprezentatív, iránymutatásként szolgál a későbbi vizsgálatok számára. Az elemzés során első lépésben leíró statisztikai módszert, ezután pedig nem paraméteres eljárásokat használtam. Kutatásai eredményeim alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek többsége fogyaszt és vásárol is cukrászipari termékeket. Legtöbben a minőségi termékeket keresik és ennek érdekében akár több pénzt is hajlandóak áldozni. Legfontosabb szempontnak a cukrászdákkal kapcsolatban az alapanyag felhasználás bizonyult, hogy milyen nyersanyagokból készülnek a készítmények, az ár ezzel szemben kevésbé dominál. A fogyasztók leginkább cukrászdákban vásárolják meg a termékeket és a kikapcsolódás, feltöltődés, valamint a magasabb minőségű termékek beszerzése érdekében látogatják ezeket az üzleteket. A kérdésekre adott válaszok kapcsán a legnagyobb eltérést a végzettség és jövedelem kategóriák tekintetében tapasztaltam.

Leírás
Kulcsszavak
kézműves cukrászipar, kézművesség, élelmiszeripar, édesipar
Forrás