NMR eljárások élelmiszer-vizsgálatokban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

NMR eljárások élelmiszer-vizsgálatokban A különböző laboratóriumi mérésekhez általában szükséges a mintát a csomagolásából kibontva vizsgálni, reagensekkel vegyíteni, ami nyilvánvalóan a minta megváltozásához vezet és a mintával való érintkezéssel jár. Munkám fő kérdése az, hogy lehet-e adott biológiai mintát – akár vért, vizeletet – kibontás nélkül vizsgálni? Az anyagvizsgálatokban, orvosi diagnosztikában használt NMR és MRI módszerek egyik nagy előnye, hogy a minták megváltoztatása nélkül lehetséges azokba látni – akár kémiai analízisről, akár orvosi képalkotásról van szó. Sőt, a módszer kivitelezhető különböző mágneses térerőkön, akár a Föld mágneses terén is. Laboratóriumunkban rendelkezésünkre áll egy Föld mágneses terén működő NMR/MRI berendezés, melyek fenti tulajdonságait kihasználva kezdtünk kísérletsorozatba. A nagyjából 7 cm átmérőjű mintatartóba olyan mintákat kerestünk, melyek kémiai jellemzői ismertek, kellően nagy térfogatban állnak rendelkezésre és bizonyosan zárt mintatartókban állnak, így esett választásunk a tokaji borvidék 40 különböző palackozott borának vizsgálatára. Minden mintán három különböző NMR eljárással 5-5 mérést végeztünk, a mért adatokból relaxometriás adatbázist állítottunk fel. A relaxometriás adatokban egyértelmű különbözőségeket detektáltunk a cukortartalomra nézve, de vizsgáltunk olyan diszkrétebb eltéréseket is, amelyek a bor készítésének eljárásában, a szőlő termőföldjében vagy évjáratában rejlett. Méréseink alapján kiderült, hogy a mért adatok a borok cukor tartalmával korreálnak. Validáló méréseket végeztünk arra vonatkozóan, hogy csupán a relaxometriás adatokból felismerhető-e az adott bor, illetve következtethetünk-e egy ismeretlen bor relaxometriás tulajdonságai alapján annak kémiai összetételére, vagy élvezeti értékére. Ez különösen fontos lehet nagy értékűnek tartott palackok esetében, hiszen azok felbontása nélkül vizsgálhatók. Kísérleteink bizonyították, hogy a Föld mágneses térerején működő berendezésünk alkalmas különböző borok relaxometriás tulajdonságokon alapuló elkülönítésére a palackok felbontása nélkül. Vizsgálatainkat tovább folytatva szeretnénk biológiai minták Föld mágneses terén végzett relaxometriáját végezni és ebből adatbázist készíteni.

Leírás
Kulcsszavak
NMR, Bor, Relaxációs idő, Alacsony térerő, Föld Mágneses térereje, T1bp, T2, CPMG
Forrás