Szociokulturális háttér jelentőssége, szerepe a tanulásban akadályozott tanulók körében, a körömi általános iskolában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarországon egyes régiókban felülreprezentált a hátrányos helyzetű családok száma, amely a köznevelés színterein is megmutatkozik és egyre nagyobb kihívást jelent a köznevelési intézmények szereplői számára az iskolai alulteljesítés problematikájának megoldása. Vizsgálódásunk középpontjában a tanulásban akadályozott tanulók előmenetelének akadályai, nehézségei állnak. A dolgozat a tanulásban akadályozott tanulóknak a szüleivel/gondviselőivel, a hátrányos helyzetű és tanulásban akadályozott gyermekek iskolai előrehaladásával, oktatásával foglalkozik. A téma aktualitása az, hogy jó néhány tanuló ma Magyarországon, tanulásban akadályozott, ami nem minden esetben organikus, biológiai okokra vezethető vissza. Ezért fontosnak találjuk azt, hogy mielőbb rájöjjünk, értsük és kezeljük a mérsékelhető problémákat. Úgy gondoljuk, egy pedagógus csak akkor tud segítségére lenni a diákjának/diákjainak, ha tudja a problémát kiváltó okot vagy okokat.

Leírás
Kulcsszavak
tanulásban akadályozott tanulók, szociokulturális háttér, hátrányos helyzet
Forrás