Egyénre szabott kritérium orientált diagnosztikus mérési - értékelési rendszer bevezetése egy kisvárosi általános iskolában és ennek hatása a tanulók tanulmányi eredményeire

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom elkészítése során a lassan kétéves fejlesztő munka és az iskolai eredmények bemutatása volt a cél.Kutatásomhoz a kiinduló pontot az iskolai adatbázis jelentette. Az adatbázist egészítettem ki a számomra még szükségesnek ítélt információkkal. Érdekes volt szembesülni azzal is, hogy a sok éves szakmai tapasztalat mennyire befolyásolta a gondolkodásomat – a hipotézisalkotást, s végül milyen – számomra - meglepő eredmények (is) születtek.Először a leíró statisztikát használva a legalapvetőbb eredményekre mutattam rá, majd hipotéziseim igazolására különböző vizsgálatokat végeztem. A kapott eredményeket grafikonokon, táblázatokban ábrázoltam.

Leírás
Kulcsszavak
kritérium orientált, mérés - értékelési rendszer
Forrás