Szegregált élethelyzetek felszámolása az élethosszig tartó tanulás jegyében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a „szegregált élethelyzetek felszámolása az élethosszig tartó tanulás jegyében” Három nagyobb egységre tagoltam. Dolgozatom első részében, lakóhelyem Nyíracsád makro környezetét mutattam be a STEEP analízis segítségével. A második fejezetben pedig a szegregáció témakörét ismertettem. Az utolsó részben az élethosszig tartó tanulás fogalmát és jelentőségét mutattam be.

Leírás
Kulcsszavak
szegregáció, szegregátum, élethosszig tartó tanulás
Forrás