Búza, kukorica, szója és napraforgómag dara fehérjetartalmának vizsgálata, vizsgálati módszerek összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásom oka: egy olyan módszer kidolgozása a fehérjetartalom meghatározására, amely egy kevésbé felszerelt laboratóriumban is lehetséges, amelynek műszerigénye kevésbé költséges, ugyanakkor az eredmények pontossága megfelelő, és eredményei nem térnek el nagymértékben a legtöbb, jól felszerelt laboratóriumban használt Kjeldahl-módszertől.Ismertettem a fehérjék legfontosabb tulajdonságait, és a fehérjék vizsgálatára alkalmas módszereket, részletezve a Kjeldahl-módszer során alkalmazott tömény kénsavas roncsolást, amely azért fontos, mert a másik két általam választott módszer esetén is ezt a mintaelőkészítési módot választottam. A másik két módszer, amelyre választásom esett a Biuret-, és Nessler-módszer, melyeknek eredményeit a Kjeldahl-eljárással kapott eredményekhez hasonlítottam.Figyelembe véve, hogy a spektrofotometriás módszerekkel kapott eredményeim, csak csekély mértékben térnek el a Kjeldahl-eljárás eredményeitől, arra a következtetésre jutottam, hogy sikerült elérnem a témám választásakor kitűzött célokat.

Leírás
Kulcsszavak
Kjeldahl-módszer, Fehérje vizsgálat, Nessler-módszer, Biuret-módszer
Forrás