A tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv tanulási motivációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv tanulási motivációját vizsgálja. A kutatásunkhoz az ország számos EGYMI-ében oktató pedagógus segítségét kértük. Interjús válaszaikkal segítették hipotéziseink bizonyítását. A dolgozatban szó esik a tanulási korlátokról, a nyelvtanulás fontosságáról, és a tanulási motivációról. Végül pedig betekintést nyerhetünk, hogyan néznek ki a tanulásban akadályozottak körében folytatott idegennyelv órák, mik a legnagyobb nehézségek, kihívások.

Leírás
Kulcsszavak
tanulásban akdályozott, idegennyelv, motiváció
Forrás