A logikai gondolkodás, a kreativitás és a matematikai eredmény kapcsolata a hetedikes évfolyam vizsgálatában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A műhelymunkámban a logikai gondolkodás, a kreativitás és a matematikai eredmény kapcsolatát vizsgáltam egy alföldi kicsi város iskolájának hetedikes évfolyamán. A logikai gondolkodást a Raven-féle teszttel, a kreativitást a Torrance-féle „Körök” teszttel mértem, a matematika féléves érdemjegyeket vettem még a vizsgálatom alapjául. A szakirodalom feldolgozása után egyértelművé vált számomra, hogy a fentiekben említett változók között elég erős kapcsolat van. Ezt meg is erősítették felállított hipotéziseim vizsgálatának eredményei. Meglátásom szerint a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt lehetne bizonyos évfolyamokon, például negyedik és hetedik osztályban ez a vizsgálat egy jelzés, közvetlenül a felső tagozatra kerülés vagy a pályaválasztás előtt. Arra tulajdonképpen, hogy a jó logikai gondolkodású, kreativitással megáldott gyerekek legyenek motiváltabbak, kitartóbbak a tanulásban, ne hagyják képességeiket elveszni. A gyengébb képességű tanulók pedig beláthatnák, hogy eredményeik, teljesítményük javulna, ha lelkesen elfogadnák az iskola által nyújtott felzárkóztatási lehetőségeket. Kiemelendő, hogy nagyon fontos szerepe van a szocioökonómiai helyzetnek a tanulásban. Ennek a helyzetnek a felismerésében és a hátrányok kiküszöbölésének segítésében lenne nagyon jó egy hatékonyabb összehangolt munka az iskola, a szülők és a Pedagógiai Szakszolgálatok között.

Leírás
Kulcsszavak
logikai gondolkodás, intelligencia, kreativitás, matematika, Raven-féle teszt, Torrance-féle "Körök" teszt
Forrás