A logopédus és óvodapedagógus kompetenciák összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mai oktatáspolitikában a kompetencia fogalma előtérbe került. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek először gyógypedagógusokkal és logopédusokkal kerülnek kapcsolatba, mint szakemberekkel, ezért a dolgozat célja a logopédus és óvodapedagógus kompetenciák összehasonlítása. A hipotézisek szerint a logopédusok többen alkalmaznak kötött szervezeti formát és egyéni munkaformát mint az óvodapedagógusok. Fontosabbnak tartják az anyanyelvi nevelést és a képességfejlesztést is mint az óvodapedagógusok. Az előfeltevéseket gyakorlati kutatás támasztotta alá.

Leírás
Kulcsszavak
kompetencia, logopédus, óvodapedagógus
Forrás