A könyvtár-pedagógia lehetséges útjai a középiskolai oktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban az egyik kevésbé megbecsült tantárggyal, a könyvtárhasználat helyzetével foglalkozom. Amikor erről a tárgyról beszélünk, akkor valójában az informatika tantárgy egyik részterületével foglalkozunk, hiszen a NAT alapján az informatika órák keretében kerül sor az oktatására a középiskolákban. A munkámban bemutatom az iskolai könyvtárak oktatásban betöltött szerepét, illetve a könyvtár-pedagógiára vonatkozó törvényi szabályozásról is szót ejtek. Rá kívánok világítani a tárgy, illetve a segítségével elsajátítható ismeretek fontosságára, dolgozatom végén pedig megpróbálok választ találni arra, hogy mi lehet a tantárgy jövője, milyen lehetséges utak előtt áll, illetve milyen változtatásokra lenne szükség ahhoz, hogy a könyvtárhasználat oktatása pozitív hatással legyen a diákokra, az ott megszerzett ismereteket máshol is képesek legyenek kamatoztatni.

Leírás
Kulcsszavak
könyvtár-pedagógia, középiskolai oktatás, informatika, MEK, DIA, könyvtáros tanár
Forrás