Tobramycin gyártásközi minták analízisére szolgáló alternatív kromatográfiás és spektrofotometriás módszerek fejlesztése és összehasonlítása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az intermedier minták komplex összetétele miatt, vizsgálatuk, nagy körültekintést szakmai tudást, és nem utolsó sorban fejlett analitikai berendezéseket kíván. Jelenleg a gyártásközi minták, hatóanyag és szennyező tartalom vizsgálatának nagy százaléka kromatográfiás módszerekkel történik. Ezen technikákról köztudott mindamellett, hogy megbízhatóak, és pontos eredményeket adnak, munka, anyag, idő és energiaigényes műveletek. Az utóbbi évtizedekben kezdett elterjedni a NIR technika a vegyiparban, élelmiszeriparban, az gyógyszeriparban valamint az orvosi képalkotó diagnosztikában is. Munkám során ismerkedtem meg az off-line NIR adta lehetőségekkel, mellyel egyszerűbbé tehető sok minta analízise. Diplomamunkám készítése során arra törekedtem, hogy 2 olyan intermedier minta napi vizsgálatát tegyem egyszerűbbé és takarékosabbá, melyeket eddig kromatográfiás módszerrel mértünk. A HPLC-s minta előkészítés alkalmával származékképzési reakciót kell végrehajtanunk a mintában, mivel a Tobramycin nem tartalmaz UV aktív kromofor csoportokat. Azonban ez a reakció nagyon megnöveli az analízis hibáját és a mérés idejét. Két Tobramycin intermedier minta vizsgálatára fejlesztettem módszert off-line NIR készülék segítségével. A kalibráció a 2 minta hatóanyag tartalom meghatározására készült. melynek referenciamódszere a HPLC-s hatóanyag tartalom meghatározás volt. A 17-es minta esetében a NIR-rel mért spektrumokból felvett pontok nagy szórást mutattak a kalibrációs egyenes ábráján, így ez a kalibráció jelenleg még nem használható hatóanyag tartalom meghatározásra. A 42-es minta vizsgálata során olyan kalibrációt sikerült építenem, melynek robosztussága bizonyítható. A spektrumokat szimbolizáló pontok a kalibrációs egyeneshez közel helyezkednek el, minimális szóródással. Ez módszer alkalmas lehet hatóanyag tartalom meghatározására a közeljövőben. Arra a következtetésre jutottam, hogy a NIR vizsgálatokkal, sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és költségtakarékosabbá tehetem a méréseket, megfelelő, és termék specifikus kalibráció, módszerek építésével.

Leírás
Kulcsszavak
Tobramycin, NIR, SPEKTROFOTOMETRIA
Forrás