A közvetítői eljárás (mediáció) alkalmazásának szükségessége a mindennapi gyámhivatali munka során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A gyámhatósági munka speciális terület. Specialitása abban is rejlik, hogy az ügyfélnek csak személyes ügyintézésre van lehetősége, tehát elkerülhetetlen az ügyféllel való személyes találkozás. Jogszabályi előírás a jegyzőkönyv felvétele, a személyes meghallgatások a tárgyalások megtartása. Áttekintve a szakirodalmat, a jogszabályi hátteret, hatáskörömet és illetékességemet világossá válik majd, hogy azok az ismeretek, készségek, képességek, amivel egy jó mediátor rendelkezik, megkönnyítheti a munkám során tapasztalt felbukkanó konfliktusokat és az emberek közötti feszültséget csökkenthetik, sőt a problémákat meg is oldhatják. Az ismertetett eseteken keresztül szeretném bemutatni, hogy az itt kapott ismeretanyaggal mit is tud kezdeni egy gyámhatósági ügyintéző, miben segítheti a mindennapi munkáját, hogyan válhat jobb ügyintézővé. A konfliktusokkal napi szinten találkozunk, amiket az ügyféllel együttműködve kell megoldanunk. Fontos, hogy hogyan kezeljük a stresszt, az irodában ügyfél előtt és otthon, hogyan kommunikálunk az ügyféllel, és mennyire tudunk hatékonyan a jogszabályi keretek között segíteni, határozatot hozni, mennyire tudunk empatikusakká válni és megmaradni. A mediációs eljárások ismerete eszköztára és azok használata hatékony segítséget nyújt a terhelt mindennapokban.

Leírás
Kulcsszavak
Közvetítői eljárás, gyámhivatal, gyámhatóság
Forrás