The pragmatic mistakes of Hungarian students learning English – about an empirical research

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In my paper I try to give a precise definition of the term ’pragmatic competence’ and I describe how this term has evolved. I define the term ’pragmatic failure’ and I elaborate on its judgement, its causes, and its types. I describe the Hungarian – English contrastive researches. I list the most frequent pragmatic mistakes made by Hungarian students while speaking English. I present the findings of my research that I carried out among the students of the College of Szolnok in  October 2014. Finally I discuss whether pragmatic competence can be taught, and if yes, for what purpose.
Tanulmányomban pontos definíciót igyekszem adni a pragmatikai kompetenciára és leírom a terminus kialakulását. Meghatározom a pragmatikai hiba fogalmát, megítélését, okait és típusait és felvázolom a magyar-angol kontrasztív kutatásokat. Majd felsorolom az angolul tanuló magyar diákok leggyakoribb pragmatikai  ibáit. Ismertetem a 2014 októberében a Szolnoki Főiskola hallgatói körében végzett kérdőíves kutatásom eredményeit. Végül arra a kérdésre kerek választ, hogy lehet-e, kell-e tanítani a pragmatikai kompetenciát, és ha igen, mi célból. 
Kulcsszavak
pragmatic competence, pragmatic failure, Hungarian-English contrastive analysis, multiple choice discourse completion test, pragmatikai kompetencia, pragmatikai hiba, magyar-angol kontrasztív elemzés, feleletválasztós diskurzus kiegészítő teszt
Forrás
Gyűjtemények