A hatalmi motiváció vizsgálata az értékek viselkedést meghatározó szerepén keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat a hatalmi motiváció kapcsolatát vizsgálja az értékekkel, a társas orientációval, az elégedettséggel és a nyitottsággal kapcsolatban. A kutatás fő kérdése az volt, hogy mutatnak-e összefüggést ezek a tényezők a hatalmi motiváció alakulásával az egyénekben. Szakirodalmi áttekintésem során ismertettem a motiváció tartalom- és folyamatelméleteit, valamint a vizsgált változók (értékek, társas orientáció, elégedettség, nyitottság) jellemzőit. A kutatás a Diák Karrier Tesztre épült. Vizsgálatomat végzős egyetemisták körében végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, hatalmi motiváció, értékek, társas orientáció, elégedettség, nyitottság
Forrás