A 2013. évi CXXII. törvény változásai a tulajdonszerzés vonatkozásában

dc.contributor.advisorMatúz, György
dc.contributor.authorHopkáné Mészáros, Éva
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2016-05-23T08:56:59Z
dc.date.available2016-05-23T08:56:59Z
dc.date.created2016-05-15
dc.description.abstractA Földforgalmi törvényben a céljainak elérése érdekében öt pontban összefoglalható eszközrendszer került kialakításra: 1.) a föld tulajdonjoga és használati jogosultsága megszerzésének feltétele annak hatóság általi engedélyezése, amely engedélyezési eljárásban – tulajdonszerzés vonatkozásában – vétójoggal szerepet kapnak a helyi gazdálkodókból álló földbizottságok; 2.) a földszerzésre jogosultak személyi köre jelentősen szűkítésre kerül az- által, hogy főszabály szerint földet csak földműves (illetve használati jogosultság esetében jogi személy vonatkozásában mezőgazdasági termelőszervezet) szerezhet, ez- által biztosítható, hogy megfelelő mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező személyekhez kerüljön a föld, akik képesek a szakszerű mezőgazdasági termelésre; 3.) a személyes művelési kötelezettség előírásával távol tarthatóak a földek megszerzésétől azok, akik azt nem termelési, hanem spekulatív befektetési célból kívánnák megszerezni; 4.) az elővásárlási és elő-haszonbérleti jogosultsági sorrend (első helyen az állam elővásárlási jogával), biztosítani tudja, hogy a földeket első- sorban a helyi gazdálkodók tudják megszerezni, és kívülálló csak akkor juthat hozzá, ha arra a helyiek nem tartank igény, így ezáltal fokozatos birtokrendezés veheti kezdetét; 5.) a földszerzési és birtokmaximumok megakadályozzák a túlzott földkoncentrációt garantálják, hogy nem alakulnak ki a jövőben nagybirtokok, fokozatosan lehetőséget nyújtanak a lejáró haszonbérleti szerződések nyomán felszabaduló földek mások általi megszerzésére, ami bővíti a mezőgazdasági termelésből megélni kívánó személyek körét és lehetőségeit.hu_HU
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseIngatlanforgalmi szakjogászhu_HU
dc.description.degreeszakirányú továbbképzéshu_HU
dc.format.extent58hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/227849
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectföldforgalomhu_HU
dc.subjectelővásárlási jog
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudományhu_HU
dc.titleA 2013. évi CXXII. törvény változásai a tulajdonszerzés vonatkozásábanhu_HU
Fájlok