Ritka öröklött hemosztázis rendellenességek molekuláris genetikai és fehérje biokémiai vizsgálata

Absztrakt

Az öröklött hemosztázis rendellenességek ritka kórképek, az adott egyénre nézve életveszélyes, vagy az életminőséget jelentősen rontó, <2-5:10 000 fő prevalenciájú kórképek. A véralvadási rendszer pro-vagy anticoaguláns oldalának érintettségétől függően hemorrhagiás diathesisek, vagy thrombophiliák alakulhatnak ki. Jelen értekezésben a coagulopathiák közül az V-ös (FV) és a XIII-as (FXIII) véralvadási faktorok zavarait, a thrombophiliák közül a protein C deficienciát tárgyaljuk esetbemutatásokon és in vitro kísérleteken keresztül. Valamennyi esetben meghatároztuk a háttérben álló okozati mutáció(ka)t, és lehetőség szerint vizsgáltuk a talált mutációk előfordulását a betegek elérhető családtagjaiban. Az új, vagy korábban nem karakterizált genetikai eltérések esetén fehérje biokémiai vizsgálatokat, és/ vagy molekulamodellezést végeztünk. FV deficiencia: • a 34 éves mérsékelten vérzékeny nőbetegnél és egyelőre tünetmentes egyik lánygyermekénél a p.Gly493Arg mutációt detektáltuk heterozigóta formában; • a mutáció a molekulamodellezés alapján lokális konformáció változást okozva instabilitáshoz, az A2 domén kóros foldingjához vezet. FXIII deficiencia: • két, súlyos FXIII-A deficienciában szenvedő esetet mutattunk be, ahol elvégeztük a deficiencia komplex laboratóriumi karakterizálását. Az újszülött proband1 összetett heterozigóta volt a c.980G>A, p.Arg326Gln és az új, splice-hely defektust eredményező c.1112+2T>C mutációkra. A 13 éves proband2-nél egy új nukleotid deléció (c.212delA) vezetett korai stop kodonhoz csupán a molekula egy kis N-terminalis részének transzlációját téve lehetővé. Protein C deficiencia: • két, thrombosisban szenvedő beteg PROC génjében detektált három mutáció következményeit vizsgáltuk, egy újszülött összetett heterozigóta volt és purpura fulminánsban szenvedett, egy 50 éves nőnek recidív mélyvénás thrombosisai voltak; • a 163-as pozícióban lévő mutációk (p.Ala163Glu és p.Ala163Val) kóros foldinghoz és következményesen károsodott szekrécióhoz vezetnek; • a 77-es pozíciót érintő mutáció (p.Asp77Gly) esetében feltehetően vagy az intermolekuláris interakciók megváltozása, vagy a fehérje fokozott eliminációja lehet felelős a deficienciáért.


Inherited hemostatic disorders are rare and they can be life-threatening to the affected person or might be disabling; their prevalence is <2-5:10 000. Depending on whether the pro-or the anticoagulant part of the hemostatic system is affected, hemorrhagic diatheses or thrombophilias might develop. In the present thesis we focus on factor V (FV) and factor XIII (FXIII) deficiencies among coagulopathies, and protein C deficiency leading to thrombophilia. The above-mentioned diseases are presented via case reports and in vitro studies. The causative mutations are described in all cases and if possible, the molecular genetic testing of the family members has been also carried out. The consequences of the novel or previously not characterized mutations are investigated in protein biochemistry experiments and/ or molecular modelling.
FV deficiency: • the p.Gly493Arg mutation was detected in heterozygous form in a 34-year-old female with moderate bleeding symptomes and in one of her asymptomatic daughters; • molecular modelling studies suggest that the mutation leads to local conformational changes, instability of the affected region and inproper folding of the A2 domain. FXIII deficiency: • We presented two cases of severe FXIII-A deficiency. The newborn proband1 was compound heterozygote for the c.980G>A, p.Arg326Gln and the novel c.1112+2T>C mutations, the latter leads to splice site defect. The 13-year-old proband2 carried the novel c.212delA single nucleotid deletion causing early stop codon enabling the translation of only small portion of the N-terminal part of the molecule. Protein C deficiency: • we examined the molecular consequences of three PROC mutations found in two patients suffering from venous thromboembolism. A neonate was a compound heterozygote and had purpura fulminans, a 50-year-old female had multiple severe deep venous thrombotic events; • the mutations affecting the 163 position (p.Ala163Glu and p.Ala163Val) cause abnormal folding and as a consequence impaired secretion; • the mutation affecting position 77 (p.Asp77Gly) probably influences the intermolecular interactions in which PC takes part and/or leads to increased elimination of the mutant protein.

Leírás
Kulcsszavak
Hemosztázis rendellenesség, Hemostatic disorder, Ritka koagulopathia, Rare coagulopathy, Ritka thrombophilia, Rare thrombophilia, FV deficiencia, FV deficiency, FXIII deficiencia, FXIII deficiency, PC deficiencia, PC deficiency, Molekuláris genetikai vizsgálat, Molecular genetic examination, Mutáció analízis, Mutation analysis, In vitro expressziós tanulmányok, In vitro expression studies, Molekuladinamikai modellezés, Molecular dinamics simulation
Forrás