Zenepedagógiai hivatás távol a megyeszékhelyeken működő művészeti iskoláktól

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban azt a folyamatot prezentálom, ahogy a zenei tehetség azonosítását, gondozását, valamint fejlesztését egy vidéki zenetanár megéli, tudatossá teszi pályájának kezdeti és kiteljesedett szakaszában. Teszem mindezt saját gyakorlati tapasztalataimból összegzett esetleírások alapján. A megismert kutatások és tudományos tények/állítások alapján mutatom be az alapfokú művészeti iskolákban folytatott vonós hangszerek oktatását és a tehetségek megtalálásának, továbbá pályán tartásának lehetőségeit. Mindezt annak tükrében, ami segíti vagy nehezíti ennek a tevékenységnek a kibontakozását. Az empirikus fejezetek és a tudományos megállapítások következtetéseként a közösség, társas kapcsolatok fejlesztő erejét emelem ki elsősorban. Munkám kiemelten foglalkozik a mentor elengedhetetlen szerepével, ami szükséges a vidéki kistelepülések művészetoktatásában végzett tehetséggondozással és -fejlesztésssel.

Leírás
Kulcsszavak
hegedű, brácsa, zenei tehetség, vidék, alapfokú művészeti iskola, zenepedagógia, vonós tanszak
Forrás