Az FMR1 és AFF2 gének vizsgálata fragilis X szindrómában

Dátum
Szerzők
Kissová, Dajana
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az FMR1 gén metiláltságának vizsgálata fragilis X szindrómában szenvedőknél, MS-MLPA módszerrel tripletexpanzió esetén, annak eldöntésére, hogy a metiláció teljes vagy metilációbeli mozaicizmus következtében csak részleges. Másrészt a génen belül esetlegesen előforduló deléciók azonosítása olyan betegekben, akikben a tripletexpanzió nem volt igazolható, de a tünetek felvetették a fragilis X szindróma gyanúját.
Leírás
Kulcsszavak
fragilis X szindróma, FMR1 gén, tripletexpanzió, mentális retardáció, CGG repeat szám
Forrás