Egy reflektált óraterv elemzése

Dátum
Szerzők
Dávid, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája egy reflektált óra elemzése, aminek a felépítése a következő lesz. Először szeretném a különböző oktatási munkaformákat részletesen megvizsgálni, mik jellemzik a frontális munka, a csoportmunka, a páros munka, valamint az egyéni munkát, mik ezeknek az előnyei illetve hátrányai, valamint példákkal szeretném alátámasztani ezeket a szempontokat. Miután megtörtént az elméleti háttér megvizsgálása, sor fog kerülni ezeknek a szempontoknak a gyakorlatba való átültetésére, ahol egy reflektált óraterv, és megtartott óra alapján sorra vesszük újra ezeket a szervezési módokat, hogyan is jelentek meg egy magyar órán.
Leírás
Kulcsszavak
frontális, csoportmunka, páros munka, egyéni munka, óraterv
Forrás