Sminkhasználati és vásárlási szokások vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom utolsó fejezetében, szeretném összefoglalni a vizsgálataim okát, az ehhez szükséges módszereket, illetve azok eredményét és az eredményekből levont következtetéseket és javaslatokat. A kutatásom fő célja, a nők sminktermékekkel kapcsolatos fogyasztói magatartásának, illetve vásárlási döntéseinek befolyásoló tényezőinek megismerése. Ahhoz, hogy ezekről reális eredményeket kapjak, hipotéziseket állítottam fel, melyekre a szakdolgozatban választ kapok. Ennek érdekében, az első fejezetben szakirodalmi könyveket tanulmányoztam az előbb említett témakörökön kívül, reklámpszichológiai szempontból is. Először a fogyasztói magatartással foglalkoztam, azon belül a vásárlók döntéseit befolyásoló belső és külső tényezőkkel. Ezt követően, a reklám és a szépség történelméről vizsgálódtam, illetve az adott korra jellemző kutatási módszerekről és marketing stratégiákról. A továbbiakban a reklámpszichológia néhány elemét tanulmányoztam, melynek segítségével lényegre törő kérdéseket tettem fel a primer kvantativ kutatásom során. A kérdőív nagy részben a nők sminktermékek vásárlásainak gyakoriságát, a reklámokhoz való hozzáállásukat és a márkacégekhez való viszonyukat tartalmazza. A kutatásban figyelembe vettem a kitöltők életkorát, iskolai végzettségét és jövedelmi szintjüket is. A kérdőívet a Facebook oldalamon osztottam meg és „hólabda” módszer alapján került kitöltésre. Az eredmények, a változatos korosztály, lakóhely és jövedelmi szintnek köszönhetően nagyon változatosak. Ennek köszönhetően, a kiértékelésnél használható számokat, illetve százalékokat mutathattam be különböző, saját szerkesztésű diagramokon és nem utolsó sorban, a felállított hipotéziseimet valós adatok által bizonyíthattam, vagy cáfolhattam. Végezetül, véleményem szerint a sminktermékeket kedvelő nők szerencsés helyzetben vannak napjainkban, ugyanis a piac ebben a szegmensben rengeteg árut kínál számukra és ez folyamatosan nő, illetve fejlődik. A szépségnek ára van és nem mindegy, hogy a pénzünk, vagy az egészségünk megy rá. Azonban nem minden a külső és nem is mindig nyújt megoldást egy-egy dekorkozmetikai termék. A szépség belülről fakad, tehát elsődleges feladatunk, hogy önmagukkal és környezetünkkel harmóniában éljünk.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztói magatartás, vásárlási döntések, sminkhasználat, reklám, marketing
Forrás