Matematikai kompetenciák vizsgálata, értékelése, fejlesztése a középiskolai matematikaoktatásban

Dátum
Szerzők
Téglási, Ilona
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a középiskolai korosztály matematikai kompetenciájának fejlettségét vizsgálom. Összehasonlító elemzést végzek a hagyományos iskolai teljesítmény és a kompetencia értékelése között. Bevezetek egy hányadost, mely a tanulók matematikai teljesítőképességét mutatja meg, és ezt különböző helyzetekben vizsgálom: kompetencia mérő feladatlapok és iskolai dolgozatok esetében. Új szemléletű, kvalitatív, matematikai kompetenciákra fókuszáló értékelési módszert mutatok be, mely a tanárnak segítséget nyújt a fejlesztendő területek beazonosítására, a gyengeségek és erősségek meghatározására tanulónként. Végezetül bemutatók néhány konkrét módszert, amely a tanítás gyakorlatába beépíthető és sokrétű kompetencia fejlesztést tesz lehetővé. In my paper I examine the development of mathematical competences of secondary school students. I present a comparing analysis of the traditional achievement evaluation and the evaluation of competences. I define a qoutient which shows students' mathematical potential, and examine it in different situations: competence tests, school tests. I present a new method of qualitative evaluation, focusing on mathematical competences in students' works to help teachers identify the weaknesses and strengthens of students individually. At the end I present some methods, with which the development of mathematical competences can be reached in school practice.
Leírás
Kulcsszavak
matematikai kompetencia, értékelés, fejlesztés, mathematical competences, evaluation, development
Forrás