„Az ügyes-bajos emberek dolgában való végezések” A nagyrábéi községi bíróság esetei 1781–1822

Dátum
2016
Szerzők
Szálkai, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Nagyrábé község ma Hajdú-Bihar megye – Békéssel határos – délnyugati részén, a Nagy-Sárrét nevű tájföldrajzi kistájon fekszik. Határa, amely korábban nádas-mocsaras ingovány volt, a 19. század második felében lezajló lecsapolások és árvíz-mentesítések során nyerte el mai formáját. A táj természeti jellemzői alapvetően meghatározták az itt élő népesség életmódját, amelyet a korabeli források is tanúsítanak. A szülőföldjéhez szorosan kötődő lakosság saját múltja megismerése iránti igényét jelzi, hogy rendszeresen jelenik meg helyben – történeti eseményekkel is foglalkozó – periodika, de emellett több helyismereti munka is segíti Nagyrábé évszázadainak felelevenítését. A település történetét újabban is feldolgozták, egyike volt ugyanis azon száz településnek, amelynek a „100 magyar falu könyvesháza” sorozat külön kötetet szentelt.
Leírás
Kulcsszavak
Nagyrábé, falusi bíróság
Forrás