Az elsajátítási motiváció a középiskolában

Dátum
2014-05-26T15:41:09Z
Szerzők
Piros, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom célja, hogy az elsajátításhoz szükséges motiváció megteremtésének feltételit bemutassam, annak lehetséges kialakítási módszereit ismertessem. Munkám három részből áll. Az első fejezetben egy történeti áttekintés során a motiváció, mint pszichológiai és pedagógiai fogalom kerül bemutatásra. A második fejezetben egy kérdőíves felmérés során készített keresztmetszeti kép elemzésére kerül sor, mely által közelebb kerülhetünk a mai tanulók attitűdjéhez. A harmadik fejezetben egy óraterv segítségével bemutatom, hogyan lehet az első két fejezetben megismert módszereket, ötleteket, ismereteket hasznosítani a tanórán. Célom annak megmutatása, hogy a motiváció alapfeltétele a tanítás-tanulás folyamatának.
Leírás
Kulcsszavak
elsajátítási, motiváció
Forrás