A kisemlősfauna holocén kori változásai Magyarországon – a házi patkány (Rattus rattus) megjelenése és terjedése

Dátum
2014-06-27T08:02:59Z
Szerzők
Kovács, Zsófia Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A magyarországi holocén kisemlősfauna vizsgálatok ezidáig barlangi üledékek elemzésén alapultak, a nyíltszíni régészeti lelőhelyek anyagának vizsgálata igen ritka volt. A szakirodalomban 4 lelőhely adatait találtam, ezt kutatómunkám során 9 lelőhellyel bővítettem. Egy régészeti lelőhelyen az aprógerincesek maradványaihoz a területen szisztematikusan vett földminták iszapolása révén juthatunk hozzá. Kimutattam, hogy kb. 500-2000 liter földminta vétele ajánlott egy nyíltszíni lelőhelyről ahhoz, hogy reprezentatív és statisztikailag jól értékelhető mintákat kapjunk. A nyíltszíni régészeti lelőhelyek kisemlőscsont-anyagának vizsgálatával hazánk kisemlős faunájának változásáról alkotott képet kiegészíthettem az emberi településekre jellemző kisemlős közösségekben megfigyelt eredményekkel. Sikerült két fajnak (házi egér, házi patkány) az eddig ismertnél korábbi magyarországi előfordulását kimutatnom. Changes in the Holocene small mammalian fauna in Hungary were traditionally investigated by studying layers of cave deposits, while investigations at open-air archaeological sites tend to be very rare: only four open-air sites were available in the relevant literature. As a result of my investigations, this number more than tripled: nine additional sites were analyzed. During archaeological excavations micromammal bones can be retrieved using flotation of soil samples. I demonstrated that around 500-2000 liters soil samples need to be collected for obtaining a representative micromammal assemblage. My investigations of small mammalian remains from open air archaeological sites in Hungary complemented the known tendencies in small mammalian faunal changes during the Holocene with new results. I detected the earliest known occurrences of two species (house mouse, black rat) previously recorded in Hungary.
Leírás
Kulcsszavak
Magyarország, Hungary, archaeozoológia, iszapolás, kisemlősfauna, holocén, házi patkány, archaeozoology, flotation, small mammal fauna, Holocene, black rat
Forrás